Zakres prac

Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zadanie to Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia działań formalnoprawnych, które przedstawione zostały w zakładce: ASPEKTY PRAWNE INWESTYCJI.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Kozienice – Rożki, m.in.:

  • dostosowanie linii do pracy przewodów fazowych w temperaturze:
    a) 60⁰C dla toru I linii z przewodami fazowymi AFL-8 525 mm2,
    b) 60⁰C dla toru II linii z przewodami fazowymi AFL-8 525 mm2 oraz 70⁰C dla toru II linii z przewodami fazowymi AFL-4 350 mm2, przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i do obiektów krzyżowanych zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-E-5100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, z zapasem 0,5 m w odniesieniu do wymagań tej normy.
  • wymiana 20 słupów wraz z fundamentami, izolacją i uziemieniami na nowe, podwyższenie 6 słupów,
  • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i fundamentów na nowych oraz istniejących stanowiskach słupowych,
  • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na wytypowanych stanowiskach słupowych,
  • wymiana przewodów odgromowych na nowe przewody OPGW na całej długości, wprowadzenie traktów światłowodowych do SE Kozienice i SE Rożki,
  • regulacja zwisów przewodów fazowych w  sekcjach  o  długości  11,8 km,  wykonanie  ochrony  przeciwdrganiowej  na  przewodach odgromowych, wymiana wybranych łańcuchów izolatorowych na linii.                                 .