Działania formalno – prawne

W maju Wykonawca kontynuował działania formalno – prawne, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowy ich opis znajduje się w zakładce „komunikacja społeczna – aspekty prawne inwestycji”.

Posted in Aktualności.