Kontakt

 

Wykonawca:

ELTEL Networks Energetyka S.A.
Gutkowo 81 d

11-041 Olsztyn
tel.: +48 89 522 25 00

fax: +48 89 523 81 98
olsztyn@eltelnetworks.com

 

Biuro prasowe:

Add value Dorota Burzec
Ul. Koszykowa 1/9
00-564 Warszawa
tel.: 502 175 301

Rzecznik prasowy inwestycji:
Tomasz Dudziński, tel.: 502 175 301
e-mail: kontakt@linia-kozienice-rozki.pl

 
Jeśli chcesz zadać pytanie lub przekazać wiadomość dotyczącą modernizacji linii 220 kV Kozienice – Rożki, skorzystaj z formularza:

Imię (wymagane)

Nazwisko

Adres email (wymagane)

Miejscowość

Wiadomość (wymagane)

 

Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do PSE S.A. zapytanie. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PSE S.A., jakim jest realizacja polityki informacyjnej dot. realizowanej przez PSE S.A. inwestycji „Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki”, w szczególności udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz – w przypadku przetwarzania do celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami – podmiotom świadczącym usługi prawne. Administrator informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Niezależnie od powyższego administrator danych informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.