Lokalizacja inwestycji

Linia 220 kV Kozienice – Rożki jest istotną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Jest jedną z linii umożliwiającą wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

kozienice_pulawy_rozkilegenda

Trasa linii Kozienice – Rożki (długości około 52,5 km) przebiega przez osiem gmin województwa mazowieckiego: Kozienice, Głowaczów, Jastrzębia, Radom, Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów i Kowala.

kozienice3_legenda

Modernizowana linia 220 kV na tle podziału administracyjnego. Rysunek poglądowy