Spotkania Wykonawcy z właścicielami gruntów

Przedstawiciele Wykonawcy, firmy Eltel Networks Energetyka S.A., spotykają się i prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów, przez które przebiega linia. Celem rokowań jest pozyskanie zgód do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do prowadzenia modernizacji linii, tj. uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Warto podkreślić, że modernizacja linii Kozienice – Rożki objęta jest Ustawą z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. Specustawa przesyłowa), która wprowadza przyspieszoną ścieżkę inwestycyjną dla elektroenergetycznych linii przesyłowych 200 kV i 400 kV.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/635

Posted in Aktualności.