Aktualności

Wymiana przewodu odgromowego

24 kwietnia 2020 r.

Trwają prace związane z naprawą fundamentów słupów linii. Został wymieniony przewód odgromowy.

Wymiana słupów

24 lutego 2020 r.

Na czas wymiany dwóch słupów oraz przewodu OPGW, linia Kozienice-Rożki jest czasowo wyłączona.

Spotkania ws. ustanowienia służebności

30 stycznia 2020 r.

W styczniu 2020 roku Wykonawca prowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości w gminach Zakrzew i Kowala, celem ustanowienia służebności przesyłu przy stanowiskach słupów objętych zadaniem inwestycyjnym.

Kontynuacja procedur formalno – prawnych

30 września 2019 r.

We wrześniu kontynuowane były działania formalno – prawne, niezbędne do realizacji inwestycji, w szczególności kwestie związane z ustanowieniem służebnosci.

Kontynuacja działań ws. służebności

31 sierpnia 2019 r.

W sierpniu Wykonawca kontynował działania mające na celu uzyskanie służebności w mieście Radom oraz w gminach Zakrzew i Kowala.

Postępowania ws. służebności

31 lipca 2019 r.

W lipcu br. trwały postępowania sądowe związane z uzyskamiem służebości przy stanowiskach słupów w gminach Zakrzew oraz Radom.

Spotkania z władzami gmin

30 czerwca 2019 r.

W czerwcu Wykonawca spotkał się z przedstawicielami władz Jedlińska, Kowali, Kozienic i Radomia, celem przedstawienia obecnego stanu realizacji inwestycji.

Działania formalno – prawne

31 maja 2019 r.

W maju Wykonawca kontynuował działania formalno – prawne, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowy ich opis znajduje się w zakładce „komunikacja społeczna – aspekty prawne inwestycji”.

Pozyskiwanie służebności przesyłu

30 kwietnia 2019 r.

W kwietniu trwała procedura ustanawiania służebność przesyłu, na wymaganych przez Inwestora stanowiskach, z czterema właścicielami instytucyjnymi: dwoma nadleśnictwami, gminą Zakrzew oraz Miastem Radomiem.