Aktualności

Kontynuacja prac naprawczych

1 lipca 2020 r.

W czerwcu br. kontynuowane były prace związane z naprawą fundamentów słupów linii Kozienice – Rożki.

Naprawa fundamentów słupów

1 czerwca 2020 r.

W ramach realizacji zadania, w maju naprawiane były fundamenty słupów linii Kozienice – Rożki.

Wymiana przewodu odgromowego

24 kwietnia 2020 r.

Trwają prace związane z naprawą fundamentów słupów linii. Został wymieniony przewód odgromowy.

Wymiana słupów

24 lutego 2020 r.

Na czas wymiany dwóch słupów oraz przewodu OPGW, linia Kozienice-Rożki jest czasowo wyłączona.

Spotkania ws. ustanowienia służebności

30 stycznia 2020 r.

W styczniu 2020 roku Wykonawca prowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości w gminach Zakrzew i Kowala, celem ustanowienia służebności przesyłu przy stanowiskach słupów objętych zadaniem inwestycyjnym.

Kontynuacja procedur formalno – prawnych

30 września 2019 r.

We wrześniu kontynuowane były działania formalno – prawne, niezbędne do realizacji inwestycji, w szczególności kwestie związane z ustanowieniem służebnosci.

Kontynuacja działań ws. służebności

31 sierpnia 2019 r.

W sierpniu Wykonawca kontynował działania mające na celu uzyskanie służebności w mieście Radom oraz w gminach Zakrzew i Kowala.

Postępowania ws. służebności

31 lipca 2019 r.

W lipcu br. trwały postępowania sądowe związane z uzyskamiem służebości przy stanowiskach słupów w gminach Zakrzew oraz Radom.

Spotkania z władzami gmin

30 czerwca 2019 r.

W czerwcu Wykonawca spotkał się z przedstawicielami władz Jedlińska, Kowali, Kozienic i Radomia, celem przedstawienia obecnego stanu realizacji inwestycji.