Aktualności

Działania formalno – prawne

31 maja 2019 r.

W maju Wykonawca kontynuował działania formalno – prawne, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowy ich opis znajduje się w zakładce „komunikacja społeczna – aspekty prawne inwestycji”.

Pozyskiwanie służebności przesyłu

30 kwietnia 2019 r.

W kwietniu trwała procedura ustanawiania służebność przesyłu, na wymaganych przez Inwestora stanowiskach, z czterema właścicielami instytucyjnymi: dwoma nadleśnictwami, gminą Zakrzew oraz Miastem Radomiem.

Spotkania Wykonawcy z właścicielami gruntów

20 lipca 2018 r.

Przedstawiciele Wykonawcy, firmy Eltel Networks Energetyka S.A., spotykają się i prowadzą rozmowy z właścicielami gruntów, przez które przebiega linia. Celem rokowań jest pozyskanie zgód do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do prowadzenia modernizacji linii, tj. uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Warto podkreślić, że modernizacja linii Kozienice – Rożki objęta jest Ustawą z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tzw. Specustawa przesyłowa), która wprowadza przyspieszoną ścieżkę inwestycyjną dla elektroenergetycznych linii przesyłowych 200 kV i 400 kV.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/635