Spotkania z władzami gmin

W czerwcu Wykonawca spotkał się z przedstawicielami władz Jedlińska, Kowali, Kozienic i Radomia, celem przedstawienia obecnego stanu realizacji inwestycji.

Posted in Aktualności.